GULIM TURSYNGALIYEVA, KAKIM SAGINDYKOV, ASSEM KONYRKHANOVA, ROZAMGUL NIYAZOVA, AINUR SYDYKOVA. Mathematical Model of Ethnic Communities Of Kazakhstan. International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, n. 08, p. 2901 - 2910, 31 May 2020.