(1)
Zikho Qwatekana, Thulile Promise Ndlovu, Nkululeko Ephraim Zondi, Mthokozisi Sydney Luthuli. Vandalism Of Monuments and Neglect: A Concern for Heritage Tourism. IJAST 2021, 30, 187-206.