(1)
Ika Nurul Qamari, Gita Danupranata, Alni Rahmawati. Organızatıonal Development And Transformatıonal Change:An Organızatıonal Innovatıon Sustaınabılıty. IJAST 2020, 29, 4312 - 4321.