(1)
Khabibjon Kushiev, Ikrom Rakhmonov, Aziz Kenjaev, Karomat M.Ismoilova. Monitoring And Assessment Of Glycyrrhiza Glabra (Lıcorice) In Syrdarya Region Of Uzbekistan Using Satellite Time Series And Ground Truth Data. IJAST 2020, 29, 3698-3709.