(1)
Turmatov Djalolıddın Raxmatullayevıch , Askarov Ikhtıyor Bakhtıyorovıch. Dıdactıc And Methodologıcal Basıs Of The Formatıon Of Research Competence In Vocatıonal Educatıon Teachers. IJAST 2020, 29, 3058-3071.