[1]
Khabibjon Kushiev, Ikrom Rakhmonov, Aziz Kenjaev, Karomat M.Ismoilova 2020. Monitoring And Assessment Of Glycyrrhiza Glabra (Lıcorice) In Syrdarya Region Of Uzbekistan Using Satellite Time Series And Ground Truth Data. International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 08 (Jun. 2020), 3698-3709.