[1]
Mexmonov Sultonali Umaraliyevich. Rahimov Akmal Matyaqubovich, Ikramov Mahmudjon Muhamedjanovich Razzoqov Habibulloh Ravshan og’li, 2020. World Experience of Stock Exchange Operations. International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 9s (May 2020), 4751 - 4753.