[1]
Botirjon Toxirjonovich Aliyev, Abrorxon Axmadxonovich Maxmudov, Abdusamat Ismonovich Karimov, Sayfitdin Shamsitdinovich Baxritdinov, Qodirjon Toxirjonovich Aliyev, “THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORKING BODIES OF THE SPIN-OFF IN COTTON WASTE”, IJAST, vol. 29, no. 12s, pp. 1891 - 1897, Jun. 2020.