BAKHTIYOR ABDURAKHIMOV, ZARIF KHUDOYKULOV, ALLANOV ORIF, ILKHOM BOYKUZIEV. A Novel Secure RNG Based On Three Entropy Sources. International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, n. 05, p. 12397-12412, 6 Jun. 2020.