BOTIRJON TOXIRJONOVICH ALIYEV, ABRORXON AXMADXONOVICH MAXMUDOV, ABDUSAMAT ISMONOVICH KARIMOV, SAYFITDIN SHAMSITDINOVICH BAXRITDINOV, QODIRJON TOXIRJONOVICH ALIYEV. THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORKING BODIES OF THE SPIN-OFF IN COTTON WASTE. International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, n. 12s, p. 1891 - 1897, 4 Jun. 2020.