YULDUZ KHODJIBEKOVA, NOZIMA AKRAMOVA. Imaging methods in sinonasal cancer staging . International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, n. 05, p. 1578 - 1582, 17 Apr. 2020.